Kursy ogólne i maturalne

Kursy ogólne (A1, A2, B1, B2, C1, C2 według standardów Rady Europy) dla młodzieży i dorosłych.

Kursy ogólne prowadzone są na czterech głównych poziomach zaawansowania, z których każdy dzieli się na dwa mniejsze podpoziomy (1 semestr nauki). Przeznaczone są dla osób (młodzież i osoby dorosłe), które zaczynają bądź kontynuują naukę języka. Przed rozpoczęciem nauki precyzyjnie określamy Państwa poziom w oparciu o test i rozmowę i doradzamy wybór właściwego poziomu nauki. Traficie Państwo również do swojej grupy wiekowej.

Zajęcia prowadzone są w grupach 6-12 osobowych w dni robocze (godziny popołudniowe) w wymiarze 2 razy po 90 minut lub też 180 jednorazowo.

Osobom przygotowującym się do egzaminu maturalnego proponujemy kursy maturalne zawierające powtórkę najważniejszych zagadnień gramatycznych i leksykalnych omawianych w szkole średniej łącznie z duża ilością testów praktycznych.

Ukończenie każdego poziomu poświadczone jest uzyskaniem certyfikatu naszej szkoły, zaś dodatkowo proponujemy wszystkim chętnym przystąpienie do egzaminu na Europejskie Certyfikaty Językowe (można je zdawać praktycznie na każdym poziomie zaawansowania w naszej szkole).

Po ukończeniu kursów ogólnych możecie Państwo kontynuować naukę na kursach egzaminacyjnych.