Tłumaczenia poświadczone (tzw. "przysięgłe")

Każdy, kto chce przetłumaczyć jakikolwiek dokument formalny - zaświadczenie, świadectwo dowolnego rodzaju, referencje, akty urodzenia, małżeństwa, dowody rejestracyjne etc. - musi skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Warto odnotować, iż także w przypadku spotkań odbywających się w instytucjach państwowych - np. przy przesłuchaniu obcokrajowców czy w sądach konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie poświadczone charakteryzuje się tym, iż pod tekstem tłumaczenia musi widnieć unikalna pieczęć tłumacza przysięgłego zawierająca jego imię, nazwisko i unikalny numer nadany przez sąd. Tłumaczenie takie zawiera także jedyny unikalny dla niego niego numer oraz datę jego sporządzenia. Dane tłumacza przysięgłego możemy zawsze sprawdzić na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i w ten sposób upewnić się, iż dana osoba posiada na pewno uprawnienia do dokonywania tłumaczeń poświadczonych.

Tłumaczenia poświadczone ze swej natury należą do najbardziej wiarygodnych rodzajów tłumaczeń, gdyż zawsze bierze za nie odpowiedzialność jedna określona osoba, której kompetencje zostały formalnie potwierdzone, podczas gdy w przypadku innych tłumaczeń często nie znamy z imienia i nazwiska osoby, która dokonała przekładu. Warto, więc z nich korzystać nawet wtedy gdy mamy wątpliwości czy naprawdę potrzebujemy tłumaczenia poświadczonego pieczęcią. Kiedykolwiek mamy do przetłumaczenia dokumenty (np. akty urodzenia, ślubu, etc) konieczne jest zdecydowanie się na usługę tłumaczenia poświadczonego, gdyż tylko takie tłumaczenia mogą zostać przedłożone i zaakceptowane w urzędach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z chęcią doradzimy Państwu czy zdecydować się na tłumaczenia poświadczone czy też nie.

Nasza kancelaria tłumaczy przysięgłych grupuje tłumaczy z ponad 20-letnim doświadczeniem, zarówno w tłumaczeniach ustnych jak i pisemnych. Warunki ich wykonywania można odnaleźć na naszej stronie zawierającej cennik.