Tłumaczenia specjalistyczne

Są to tłumaczenia dotyczące wybranych zagadnień wiedzy szczegółowej wymagające nie tylko biegłej znajomości języka, ale także znajomości specjalistycznego słownictwa i wyrażeń z danej branży.

W naszym biurze zajmujemy się tłumaczeniami specjalistycznymi z następujących dziedzin:

- materiały promujące firmy - ich strony www, katalogi, broszury informacyjne etc.

- ekonomia - różnego rodzaju umowy dotyczące współpracy, faktury, rachunki etc.

- prawo - wszelkiego rodzaju akty prawne obejmujące akty notarialne, umowy cywilno-prawne i inne dokumenty sądowe (wyroki, decyzje sądowe, etc.)

- medyczne - diagnozy, karty informacyjne pacjenta, zalecenia lekarskie, zwolnienia etc.

- tłumaczenia techniczne - w zależności od branży

Warto podkreślić, iż z naszych usług dotyczących tłumaczeń specjalistycznych skorzystali choćby pracownicy takich szkół wyższych jak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Akademia Muzyczna w Bydgoszczy oraz setki firm z Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, całej Polski i zagranicy.

W celu bardziej szczegółowej rozmowy dotyczącej Państwa tłumaczenia specjalistycznego, prosimy o jego przesłanie na nasz adres mailowy w celu dokonania bezpłatnej wyceny.