Kursy dla firm i instytucji

Prowadzone są na wszystkich stopniach zaawansowania. Ich zakres (cel, zakres słownictwa specjalistycznego, forma i czas zajęć) jest każdorazowo opracowywany przez naszych metodyków pod kątem potrzeb konkretnej firmy lub instytucji. Mogą one być prowadzone zarówno w siedzibie szkoły jak i z dojazdem do naszych klientów. Prowadzone są przez nauczycieli, którzy są nie tylko świetnymi pedagogami, ale często również praktykami - tłumaczami (także przysięgłymi) mającymi bezpośredni kontakt z językiem specjalistycznym na codzień. Do tej pory z naszych kursów skorzystało wiele renomowanych firm. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem metodycznym.

Kursy specjalistyczne

Przeznaczone są dla osób, które opanowały już język na poziomie co najmniej średnim i pragną poszerzyć jego znajomość o specjalistyczne zwroty i wyrażenia z takich dziedzin jak np. finanse, bankowość, prawo. Zajęcia mogą być prowadzone jako kurs główny lub też uzupełniający. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć nawet dla niedużych grup dopasowanych do potrzeb danej branży. Gwarantujemy doświadczonych lingwistów praktyków.

Business English

Kurs ten przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wykorzystaniem języka w szeroko rozumianej działalności biznesowej. Wymagana jest co najmniej średnia znajomość języka. Kurs koncentruje się na terminologii wykorzystywanej w handlu, negocjacjach, pisaniu raportów, ofert, listów handlowych etc. Może on się zakończyć zdawaniem egzaminów BEC (Business English Certificate - angielski w biznesie).